Active Ageing middle aged happy woth thumbs up!

Projektet

I årtier har vi anerkendt, at børn, der er har mentale dysfunktioner, teenagere samt voksne med samme funktionsnedsættelse, men vi har aldrig tænkt over, at de en dag også bliver ældre med deres mentale dysfunktioner, sandsynligvis fordi deres forventede levetid altid har været kortere end resten af befolkningens. Forskere har bemærket at aldringsprocessen for personer, der er har mentale dysfunktioner, er meget anderledes end andres, så det er nødvendigt at tilpasse plejen og behandlingen de modtager, så det passer til deres specifikke karakteristika og behov.

Vores prioritet er at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne, så underviserne og de professionelle på feltet kan trænes i feltet for pleje af ældre der besidder mentale dysfunktioner så de kan give den viden videre til deres studerende.

Mål

Projektet stræber efter at:

  • Forbedre ældre med mentale dysfunktioner’s livskvalitet ved at kortlægge hvad der indikerer hvilken type bio-psyko-sociale karakteristika de har og hvilke behov de har.
  • Identificere de tekniske kompetencer der er nødvendige for undervisere på erhvervsuddannelserne så vel som plejepersonale, der arbejder med ældre der besidder mentale dysfunktioner, så de kan forbedre deres professionelle træning.
  • Udforme et erhvervsuddannelsespensum for professionelle i samfunds- og social sundhedsfeltet, samt for plejepersonale, der arbejder med ældre med mentale dysfunktioner, der indeholder materiale så erhvervsuddannelsesundervisere og professionelles træning kan forbedres.
  • Udvikle god online kvalitetsundervisning, der er tilpasset de behov ældre med mentale dysfunktioner har samt resten af målgruppen.
Active Ageing elder smiling happy

Målgrupper

direkte

Active Ageing entities & organisations about

enheder, organisationer og professionelle

Active Ageing professionals in the field of ID about

professionelle i feltet

Active Ageing relatives of elderly with ID about

familier til ældre med mentale dysfunktioner

indirekte

Ældre med mentale dysfunktioner Erhvervsuddannelsernes studerende, der vil få bedre undervisning i feltet om pleje til ældre med mentale dysfunktioner

Påvirkning

  • Tilbyde en ny slags kursus til undervisere på erhvervsuddannelserne i samfunds- og sundhedsfeltet, såvel som andre professionelle i sektoren.
  • Have en større forståelse for hvilken pleje ældre med mentale dysfunktioner kræver.
  • Opfordre samfundet til at interessere sig for intellektuelle handicap.
  • Fremme social inklusion og fjerne social ulighed.
  • Fremme synet på social inklusion og anti-diskrimination.
  • Gøre opmærksom på aldring for folk med mentale dysfunktioenr i samfundet, samt hvilken specifik pleje de skal have for at forbedre deres livskvalitet. Alle dokumenter er tilgængelige på projektets hjemmeside.
Scroll to Top