Centro San Viator

Centro San Viator blev grundlagt i 1953 i Encartaciones-regionen i Biscay-provinsen i et landområde hvor jobmulighederne sædvanligvis er begrænsede til landbrug eller dyrehold. Fordi området er beliggende i et bjergrigt område med hårdt terræn, er det svært at få kontakt til andre områder, hvilket kun forstærker manglen på muligheder for beboerne i området. Centro San Viator tilbyder undervisning på børnehave og gymnasie-niveau og også Formación Profesional Básica (EQF 3), Grado Medio (EQF 4) og Grado Superior (EQF 5) for at møde de over 900 elevers behov med over 100 undervisere. Vores erhvervsuddannelse inkluderer: Butiksassistent, bilmekaniker, mekanisering, elektronik/elektriker, folkeskolelærer og ældreplejer. Vi tilbyder kurser for arbejdsløse for at respondere på den høje arbejdsløshed der er i regionen. For at komplementere dette tilbyder vi også videreuddannelse for folk i arbejde.

Vi er en skole med en stærk social profil og et primært mål: at hjælpe folk med få muligheder der føler sig truet af social eksklusion. CSV modtager omkring 150 studerende om året der har været i et uddannelsessystem der har fejlet dem. Vi har også 6 fuldtidsklasser med omkring 70 studerende (fra 14-20 år) der er mentalt handicappede, såvel som to deltidsklasser.

Målet med disse klasser er at hjælpe dem nå deres fulde potentiale, hjælpe dem med at leve selvstændige liv og introducere dem til arbejdsmarkedet hvis det er muligt.

Vi har en afdeling der fokuserer på projekter der øger inklusion af ellers ekskluderede grupper (eller grupper der risikerer eksklusion). Fra dette sted implementerer vi skræddersyede undervisningskurser for at øge disse gruppers mulighed for ansættelse på arbejdsmarkedet.

SOSU ØSTJYLLAND

SOSU Østjylland er den andenstørste sociale- og sundhedsuddannelse i Danmark. Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsprogrammer, såvel som videreuddannelse af uddannede medarbejdere, til social- og sundhedsinstitutioner for ældre og handicappede, samt for sygehuse og psykiatrien. Vi udvikler hele tiden innovative pædagogiske og didaktiske uddannelsesmaterialer og vi arbejder tæt sammen med arbejdsgivere på dette felt. Vi har mere end 25 års erfaring i undervisning og videreuddannelse af plejepersonale. Vi har omkring 150 fuldtidsansatte og 20 eksterne professionelle koblet til vores daglige drift. I 2016 havde skolen mere end 800 fuldtidsstuderende og omkring 2000 professionelle plejeansatte deltog i korte eller længere videreuddannelseskurser. Vores studerende er mellem 15 og 60 år og har mere end 50 forskellige etniske og kulturelle baggrunde. For de yngste tilbyder vi korte introduktionsprogrammer på 20-40 uger for at forberede dem på at starte en af vores primære undervisningsprogrammer der er enten 14 måneder (social- og sundhedshjælper) eller 32 måneder (social- og sundhedsassistent).

Vi er kontinuerligt involverede i europæiske projekter og det er nemt for os at sikre at projektresultater gør en forskel både indenfor og udenfor vores organisation.  Resultaterne af vores projekter er direkte integreret i uddannelsen af social- og sundhedspersonale på SOSU Østjylland-skolen og det er derfor muligt at bruge deres nye kompetencer direkte, så snart de har gennemført deres undervisning hos os.

Derudover er SOSU med i flere nationale netværk af danske social- og sundhedsuddannelser, som derfor også får gavn af projektets resultater. Uddannelsen er også med i flere internationale partnerskaber og netværk med interessenter i plejefeltet i mange europæiske lande og vi forsøger også altid at give dem muligheden for at få del i vores resultater.

p-consulting.gr

p-consulting.gr er en IT-, undervisnings- og konsulentvirksomhed placeret i Patras, Grækenland. Den primære opgave for virksomheden er udbydelsen af:

  • IT-opgaver fokuseret på webudvikling og skabelse af online uddannelsesplatforme.
  • Træningsservices der dækker behovet for forskellige målgrupper (unge, lærere i folkeskolen, folk fra udsatte grupper, ældre, arbejdsløse, selvstændige osv.)
  • Konsulentarbejde for virksomheder og organisationer.

Virksomheden har et højt niveau af knowhow i udviklingen af digitale løsninger og e-læringsplatforme og vi er medlem af flere europæiske netværk.

p-consulting.gr har også erfaring med at administrere og implementere europæiske projekter såvel som at formidle projektresultater i hele Europa, inklusive organisationer i IT-, uddannelses- og plejefeltet til udsatte grupper, turisme, miljø og innovation.

Bridgwater og Taunton College

Skolen har et fremragende rygte både regionalt og nationalt som en højst succesfuld udbyder af uddannelse og træning. Skolen er blevet tildelt en Ofsted udmærkelsesbedømmelse og har modtaget 13 nationale Beacon Awards i de seneste år. Skolens eksamination og kursusresultater placerer den blandt de allerbedste blandt uddannelses- og træningsudbydere i Sydvestengland.

Bridgwater & Taunton College udbyder uddannelse til mere end 24.000 fuld- og deltidsstuderende og har mere end 1500 fuldtidsansatte. Der er et voksende internationalt fællesskab med studerende fra mere end 35 forskellige lande.

Bridgwater & Taunton College er den ledende udbyder af virksomhedstræning for arbejdspladser i hele Somerset og har en fremragende historik med at udbyde certificerede og tilpassede uddannelsesløsninger for hele forretningsverdenen.

Errotu taldea

ERROTU er en SME der er specialiseret i arkitektur for et aldrende samfund. Virksomheden er grundlagt i 2014 og har to arbejdslinjer: på den ene side konsultation og undervisning, på den anden administration og udvikling og planlægning af projekter der alle retter sig mod at fremme folks, men især ældres, livskvalitet gennem et byggede miljø.

ERROTUs grundlæggere har en bred vifte af erfaring indenfor innovation og kvalitet indenfor administration, og arbejder med ISO UNE 9001, ISO UNE 170001, and ISO UNE 170002.

De har arbejdet som konsulenter i offentlige og private institutioner og på kvalitetsadministration, uddannelse og projektadministrationsområdet. De har været talere på mange forskellige kongresser og fora, og har deltaget i og udviklet både nationale og internationale R+D-projekter, hvor de fleste af dem har rettet sig mod den aldrende befolkning og det byggede miljø. De har også været en del af Erasmus+-projekter såsom INTGEN, TECHsenior, GROWMAT, D-CARE og DEAL.

De har også arbejdet tæt med Aubixafonden, som arbejder for at forbedre folk med demens’ livskvalitet.

Scroll to Top