Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών σε προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με νοητική αναπηρία, των επαγγελματιών στην φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με νοητική αναπηρία και των μελών οικογενειών ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.
Οι ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορούν θέματα όπως:

  • γενικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία
  • φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία βάσει των ιδιαίτερων βιολογικών-ψυχολογικών-κοινωνικών αναγκών τους
  • δεξιότητες φροντιστών ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία
  • ενεργός γήρανση ατόμων με νοητική αναπηρία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλες τις πτυχές της καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία, και στη συμβολή της οικογένειας στην ενεργό γήρανση των ενηλίκων με νοητική αναπηρία.

Active Ageing trainer with thumbgs up

coming soon

Scroll to Top