Οδηγός για τη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία

Ένα από τα παραδοτέα του Έργου AIDA είναι η δημιουργία ενός οδηγού για τη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.

Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις βιολογικές-ψυχολογικές-κοινωνικές ανάγκες των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία
  • τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία και τις διαφορές τους από τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων ηλικιωμένων
  • τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων με νοητική αναπηρία.
  • προτάσεις για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ο οδηγός αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς για άτομα με αναπηρίες και φορείς φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει και να τις προσαρμόσουν στα δικά τους προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις.

Active Ageing elder woman confused

coming soon

Scroll to Top