Centro San Viator

Το Centro San Viator ιδρύθηκε το 1953 στην περιοχή Encartaciones, στην επαρχία του Biscay, μία αγροτική περιοχή με κύριες οικονομικές δραστηριότητες τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το Centro San Viator προσφέρει εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, καθώς επίσης βασική επαγγελματική εκπαίδευση (EQF 3), μέση εκπαίδευση (EQF 4) και ανώτερη εκπαίδευση (EQF 5), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 900 τουλάχιστον σπουδαστών, με την απασχόληση πάνω από 100 επαγγελματιών. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών, επιπέδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αφορούν: Εμπόριο, Μηχανική Αυτοκινήτων, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρική ενέργεια, Παιδαγωγικά και Γηριατρική. Το κέντρο υλοποιεί προγράμματα για ανέργους, προκειμένου να ανταποκριθεί στο υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει στην περιοχή. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό φορέα με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα και πρωτεύοντα στόχο τη στήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Το CSV δέχεται κάθε έτος περίπου 150 σπουδαστές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εκπαιδευομένων.

Το Κέντρο διαθέτει 6 τάξεις πλήρους διδασκαλίας για 70 περίπου μαθητές ηλικίας 14-20 ετών, με νοητικές αναπηρίες, αλλά και 2 τάξεις μερικής διδασκαλίας για ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία. Στόχος είναι να βοηθήσουν τους συγκεκριμένους σπουδαστές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, προκειμένου να γίνουν ανεξάρτητοι και να ενταχθούν, εάν είναι εφικτό, στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, το Κέντρο διαθέτει Τμήμα Ένταξης το οποίο στηρίζει σπουδαστές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή σπουδαστές που ανήκουν σε «ομάδες κινδύνου». Για το σκοπό αυτό παρέχονται ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης αυτών των σπουδαστών.

SOSU OSTYJLAND

Το Sosu Ostjylland είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κολέγιο κοινωνικών σπουδών και σπουδών φροντίδας υγείας στη Δανία. Παρέχει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα – καθώς και συμπληρωματική εκπαίδευση για επαγγελματίες– για φορείς φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καθώς επίσης για νοσοκομεία και οργανισμούς ψυχικής υγείας. Αναπτύσσει συνεχώς καινοτόμο παιδαγωγικό και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό, παρέχει προγράμματα πρακτικής άσκησης και συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα εξειδίκευσης του. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων. Απασχολεί πλήρως περίπου 150 εργαζόμενους και συνεργάζεται με 20 εξωτερικούς επαγγελματίες. Το 2016 το κολλέγιο είχε περισσότερους από 800 φοιτητές πλήρους εκπαίδευσης και περίπου 2.000 επαγγελματίες φροντιστές που συμμετείχαν σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι σπουδαστές είναι ηλικίας 15 έως 60 ετών και εκπροσωπούν 50 διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. Για τους νεότερους σπουδαστές παρέχονται σύντομα εισαγωγικά προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 20 έως 40 εβδομάδων, τα οποία έχουν ως στόχο να τους προετοιμάσουν για την παρακολούθηση των βασικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας: 14 μηνών (Φροντιστές Κοινωνικής και Υγειονομικής Περίθαλψης) ή 32 μηνών (Βοηθοί Κοινωνικής και Υγειονομικής Περίθαλψης).

Το Κολλέγιο συμμετέχει συνεχώς σε ευρωπαϊκά έργα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διασφάλιση της διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού. Τα αποτελέσματα των έργων ενσωματώνονται άμεσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει το Κολλέγιο.

Επιπλέον, το SOSU συμμετέχει σε διάφορα εθνικά δίκτυα Κολλεγίων από τη Δανία που παρέχουν κοινωνικές σπουδές και σπουδές φροντίδας υγείας, τα οποία επωφελούνται επίσης από τα αποτελέσματα των έργων που υλοποιεί. Το Κολλέγιο είναι επίσης μέλος πολλών διεθνών συμπράξεων και δικτύων με κοινωνικούς οργανισμούς και οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, στους οποίους προωθεί τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετέχει.

p-consulting.gr

Η p-consulting.gr είναι εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με έδρα την Πάτρα. Κύριος στόχος της είναι η παροχή ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής, εστιάζοντας σε υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών. Η εταιρεία είναι μέλος πολλών Ευρωπαϊκών δικτύων, διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.
Η p-consulting.gr συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και υλοποιεί πληθώρα ευρωπαϊκών έργων, τα αποτελέσματα των οποίων προωθεί μέσα από αυτά τα δίκτυα και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής, της εκπαίδευσης, της φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας.

Bridgewater & Taunton College

Το Κολλέγιο έχει εξαιρετική φήμη, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ως ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κολλέγιο έχει λάβει 13 Εθνικά Βραβεία Beacon τα τελευταία χρόνια, λόγω του υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχει. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες συμμετέχουν οι σπουδαστές του το καθιστούν μεταξύ των καλύτερων παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Νοτιοδυτική Αγγλία.

Το Κολλέγιο Bridgwater & Taunton εξυπηρετεί περισσότερους από 24.000 σπουδαστές μέσω προγραμμάτων πλήρους και μερικής εκπαίδευσης και απασχολεί περισσότερους από 1.500 υπαλλήλους. Διαθέτει μια αναπτυσσόμενη διεθνή κοινότητα, με φοιτητές που προέρχονται από πάνω από 35 διαφορετικές χώρες. Το Κολλέγιο Bridgwater & Taunton είναι ένας κορυφαίος πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης σε εργοδότες σε όλο το Somerset και έχει εξαιρετικό ιστορικό στην παροχή πιστοποιημένων και εξατομικευμένων λύσεων κατάρτισης για την επιχειρηματική κοινότητα.

errotu taldea

Η ERROTU είναι μια ΜΜΕ επιχείρηση που ασχολείται με την εξειδικευμένη αρχιτεκτονική και τη γηράσκουσα κοινωνία. Ιδρύθηκε το 2014, έχει δύο τομείς εργασίας: Συμβουλευτική και Κατάρτιση και, αφετέρου, Διαχείριση και Ανάπτυξη Έργων και Σχεδιασμός, όλα προσανατολισμένα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, μέσω του δομημένου περιβάλλοντος.

Τα ιδρυτικά μέλη της ERROTU έχουν μια ευρεία εμπειρία στο τομέα της επιχειρηματικότητας και διαχείρισης ποιότητας,

σε συνεργασία με τα ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 και ISO UNE 170002.

Έχουν εργαστεί σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, έχουν εμπειρία στο τομέα της εκπαίδευσης και στη διαχείριση ποιότητας και έργων και υπήρξαν ομιλητές σε διάφορα συνέδρια και φόρουμ. Συμμετείχαν και ανέπτυξαν τόσο εθνικά όσο και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και του δομημένου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα έργων όπως: INTGEN, TECHsenior, GROWMAT, D-CARE, DEAL κ.α.

Συνεργάζονται πολύ στενά με την περιβαλλοντική περιοχή του Ιδρύματος Aubixa που εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια.

Scroll to Top